Convocatòries de premsa

  

Ciutat Vella subvencionarà fins a un 90% del canvi de finestres i tancaments d’habitatges al Raval sud i el Gòtic sud per lluitar contra la contaminació acústica

El districte de Ciutat Vella destinarà un total de 500.000 euros per a subvencionar la renovació de finestres i tancaments als barris del Raval sud i al Gòtic sud per tal de millorar les condicions de vida del veïnat. El programa en qüestió porta per títol “Programa d’arranjaments de finestres a Ciutat Vella” i es basa en l’acompanyament tècnic i d’ajuts pel canvi de finestres i tancaments a les zones que els estudis determinen com a àrees de major afectació pel soroll ambiental.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona obre un expedient sancionador a Aigües de Barcelona per manca de transparència

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha signat l’obertura d’un expedient sancionador a Aigües de Barcelona, empresa que gestiona el cicle integral de l’Aigua- El motiu és el reiterat incompliment de la Llei 19/2014 de transparència accés a la informació pública i bon govern, que l’obliga a donar tota la informació d’un servei públic com és la gestió de l’aigua.