Formulari d'acreditació de professionals de mitjans de comunicació

Convocatòries de premsa

  

Barcelona aprova inicialment el nou reglament per la igualtat de gènere a la ciutat

El projecte de ‘Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona’ es sotmetrà ara a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb la voluntat del govern de poder-lo aprovar definitivament abans d’acabar l’any.

Front municipal, de les entitats socials, ambientals i de la societat civil per garantir els drets energètics a Catalunya

El 8 i 9 de novembre, Barcelona acollirà el 2n Congrés Català de Pobresa Energètica que enguany se centra en les causes que agreugen la problemàtica i l’estat actual de la defensa dels drets energètics. L’objectiu és augmentar la capacitat de resposta i les estratègies de les Administracions Públiques i la societat civil per prevenir la pobresa energètica. Es calcula que més de 400.000 persones a Catalunya estan en situació de pobresa energètica (IDESCAT). Com a novetat, aquest any s’instal·larà un Punt d’Assessorament Energètic en el congrés. Serà obert a la ciutadania i les persones usuàries rebran informació i assessorament personalitzat en matèria de drets energètics.