Convocatòries de premsa

  

El Plenari atorga la Medalla d’Or de Barcelona a Oriol Bohigas i Josep Fontana

El Ple reconeix la tasca de l’arquitecte Oriol Bohigas, per la seva contribució al desenvolupament urbanístic de la ciutat i el seu compromís cultural amb Barcelona. Josep Fontana, historiador barceloní, rep també la Medalla d’Or de Barcelona per la seva trajectòria durant la transició, la lluita contra el franquisme o el relat dels moviments obrers.

El Plenari aprova provisionalment la modificació puntual de les Ordenances Fiscals

En l’àmbit mediambiental, es proposa crear una nova taxa que gravi l’aprofitament de l’espai públic per part de les empreses transportistes d’energia. En l’àmbit de la regulació turística, i per gravar els visitants d’un dia, s’aprova una nova taxa d’autocars ZonaBus Font Màgica per ordenar i planificar l’aparcament d’autocars al voltant de Montjuïc