Barcelona inicia la retirada de 10 medalles franquistes

Representants dels grups municipals de Bcomú, PDECat, ERC, PSC i CUP, acompanyats de les entitats memorials integrades a l’Ateneu de Memòria Popular, han celebrat avui l’aprovació inicial, per part de la comissió de Presidència, de l’expedient que permetrà retirar diverses medalles atorgades per l’Ajuntament franquista.

Barcelona Activa obre un laboratori per ajudar les start-ups i pimes a dissenyar millors productes i serveis

Barcelona Activa ha obert un nou servei dotat d’un laboratori, UXLab, destinat a testar els productes i serveis, tant físics com digitals, de start-ups i pimes abans que surtin al mercat. L’innovador centre, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, treballarà amb metodologies de disseny centrat en les persones, és a dir, prioritzarà l’experiència que té una persona usuària en fer ús d’un servei o d’un producte. El servei també es destinarà a empreses que ja funcionen i tenen algun problema a l’hora d’entendre les dificultats que té el seu públic en relació a l’ús dels seus productes o serveis.

Aprovats els nous plecs del servei de neteja d’edificis municipals amb millores sociolaborals per a les treballadores de les empreses adjudicatàries

La Comissió de  Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció ha acordat avui els nous plecs per a la contractació de la neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2019-2023, per un valor de licitació de 63.250.642,55 euros.