• Barcelona en el món

La política internacional de l’Ajuntament s’alinea amb les seves prioritats d’actuació

L’objectiu essencial de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals és donar un valor afegit a les prioritats d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona: cohesió social, desenvolupament urbà sostenible i Smart Cities, governança urbana i promoció econòmica.

En aquest sentit, la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals treballa prioritàriament en dos àmbits d’actuació: fomentant les relacions bilaterals amb altres ciutats i promovent el treball amb xarxes de ciutats i organitzacions internacionals.