Esteu aquí

Esports

El Programa d’Esports es vehicula a través de dos àmbits:  els centres i les instal·lacions esportives municipals i el programa de promoció esportiva.

Centres  i instal·lacions esportives municipals

A Sant Andreu tenim tres Centres Esportius Municipals  i sis Instal·lacions Esportives Municipals on els ciutadans i els clubs poden practicar les activitats esportives que aquestes instal·lacions ofereixen. Els Centres Esportius Municipals  són els del Bon Pastor, el de Sant Andreu-Sagrera i el de Trinitat Vella gestionat, el primer, per l’Agrupació Esportiva Bon Pastor i els altres dos pel Club Natació Sant Andreu. Les Instal·lacions Esportives Municipals son el Camp de Futbol Narcís Sala, el Camp de Futbol de la Trinitat Vella, el Poliesportiu de La Sagrera, el Poliesportiu Francisco Calvo, el Poliesportiu Ignasi Iglesias i el Pavelló de Baró de Viver gestionats respectivament per  la Unió Esportiva Sant Andreu, pel Club Deportivo Trinidad, pel Centre Esportiu Sagrerenc, per l’Associació Esportiva Dte. IX Sant Andreu, per la Secció Esportiva Sant Joan de Mata i pel Club de Lluita Baró de Viver.  

Promoció esportiva

El Programa de Promoció Esportiva és un conjunt coordinat d’actuacions dirigides a potenciar la participació de la població en general a l’activitat esportiva.

El programa es desenvolupa amb accions directament organitzades pel districte com el programa dirigit al nadons 0-3 o la trobada de tots els esportistes del districte a la Nit de l’Esport. El districte, així mateix, dona suport a diferents activitats i projectes esportius, per un costat dona suport logístic a moltes de les curses i activitats al carrer fetes al territori com les Curses de Sant Andreu i La Sagrera o la Milla del Congrés entre d’altres i, per un altre,  subvenciona molts dels projectes que les entitats esportives del districte ens presenten anualment i que permeten practicar esports olímpics com l’atletisme, el bàsquet, el handbol o el futbol i altres esports no olímpics com el criquet, el beach tennis o la petanca.