Esteu aquí

Consell de plenari del districte

És l’òrgan col·legiat de govern de cada districte. Els presideix un regidor o una regidora que nomena l’alcalde, i estan constituïts per una representació proporcional als resultats electorals del districte. A diferència del Consell Municipal, actualment, els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els partits polítics electes i nomenats per l’alcalde. El seu nombre ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per cadascun dels partits o coalicions que s'hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.


Les principals funcions són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el seu territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’Actuació Municipal de Districte. 


El Consell del Districte és l'òrgan de representació i participació col·lectiva del districte. Està format per: 
•    El president o la presidenta del Consell 
•    Dinou consellers i conselleres 
•    El regidor o la regidora de Districte 
•    Els regidors i les regidores adscrits 


El regidor o la regidora de Districte i els regidors i les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També poden assistir-hi, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte, o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria del Districte actua de secretari.


Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Membres

 • Laura Pérez Castaño

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidora de Relacions Internacionals, Regidora de Feminismes i LGTBI, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc

  Laura Pérez Castaño

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Regidora de Relacions Internacionals, Regidora de Feminismes i LGTBI, Regidora del Districte de Sants-Montjuïc

  + -
 • Montserrat Ballarín i Espuña

  Regidora Presidenta del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora de Comerç i Mercats, Regidora del Districte de L'Eixample, Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Les Corts, Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc

  Montserrat Ballarín i Espuña

  Regidora Presidenta del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora de Comerç i Mercats, Regidora del Districte de L'Eixample, Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Les Corts, Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc

  + -
 • Maria Magdalena Barceló Verea

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Maria Magdalena Barceló Verea

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Montserrat Benedí i Altés

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal d'ERC, Presidenta del Districte de Sant Andreu, Presidenta de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Montserrat Benedí i Altés

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal d'ERC, Presidenta del Districte de Sant Andreu, Presidenta de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Carmen Andrés Añón

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Regidora del Districte de Sant Andreu, Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Nou Barris, Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc

  Carmen Andrés Añón

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Regidora del Districte de Sant Andreu, Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC, Regidora adscrita al Districte de Nou Barris, Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc

  + -
 • Xavier Mulleras Vinzia

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal del PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Xavier Mulleras Vinzia

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal del PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -
 • Esther Pérez Sorribas

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Esther Pérez Sorribas

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Maria Riba Albiach

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Maria Riba Albiach

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Carolina López García

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Carolina López García

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Domingo Alonso Chapa

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Domingo Alonso Chapa

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Joan Sanromà Baulo

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Joan Sanromà Baulo

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Xavier Farré Perisé

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  Xavier Farré Perisé

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  + -
 • Sergi Sarri Camargo

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  Sergi Sarri Camargo

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  + -
 • Núria Izquierdo Simó

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Núria Izquierdo Simó

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Georgina Làzaro Fontanet

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Georgina Làzaro Fontanet

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Neus del Pilar de Haro Jarque

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera Districte Sants-Montjuïc

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Neus del Pilar de Haro Jarque

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CiU

  Consellera Districte Sants-Montjuïc

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Marta Alonso i Izquierdo

  Consellera del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Consellera del grup municipal ERC-AM

  Marta Alonso i Izquierdo

  Consellera del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Consellera del grup municipal ERC-AM

  + -
 • Jordi Fexas i Massanés

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  Jordi Fexas i Massanés

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  + -
 • Àngels Boix Junyent

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup municipal PSC-CP

  Àngels Boix Junyent

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup municipal PSC-CP

  + -
 • Albert Deusedes Perelló

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Albert Deusedes Perelló

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup municipal PSC-CP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • David Labrador Gabriel

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  David Labrador Gabriel

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  + -
 • Fernando Alcalde Pérez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller Districte Sants-Montjuïc

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Fernando Alcalde Pérez

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller Districte Sants-Montjuïc

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Neus Roca Miró

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  Neus Roca Miró

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  + -
 • Josefina Macías Boada

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

  Josefina Macías Boada

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

  + -
 • José Antonio Calleja Clavero

  Vicepresident del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  José Antonio Calleja Clavero

  Vicepresident del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -