Tarifes dels serveis funeraris que operen a Barcelona

En compliment de l’article 3.2 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les persones interessades les tarifes comunicades per a l'any 2017 per les empreses de serveis funeraris que operen a Barcelona.

Tarifes comunicades