Iniciativa

La Barcelona Innovation Coast pretén diversificar l’economia i generar llocs de treball de qualitat

Un projecte de ciutat, transversal, que promou impulsar la innovació en quatre sectors estratègics: salut, mobilitat, energia i tecnologia i digitalització, que tenen major retorn en la ciutadania i en el model de ciutat que marca l’Agenda 2030: una ciutat més humanitzada, saludable i amb menor contaminació.

Qui som >

La BIC és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que neix amb l’objectiu d’impulsar la innovació i consolidar la ciutat com la capital de la innovació del sud d’Europa.

És una plataforma publicoprivada que agrupa els principals agents innovadors  de la ciutat: universitats i escoles de negoci, centres de recerca i de transferència de coneixement, associacions empresarials, clústers, agents finançadors i administracions públiques. 

La BIC permet crear xarxes que faciliten la transferència de coneixement, les sinergies i el desenvolupament de projectes innovadors a la ciutat.

L’objectiu principal de la BIC és enfortir la innovació facilitant la transferència de coneixement des del món investigador cap a les empreses, i estarà focalitzada en els sectors estratègics de la salut, la mobilitat i l’energia, i com a vector transversal, la tecnologia i la digitalització.

Què fem? >

Dinamitzar un espai de 25.100 hectàrees (1/4 de la superfície de Barcelona) on es concentren centres de recerca, empreses destacades de la ciutat, 5 universitats, 28 centres d’investigació i diversos centres de gestió municipal vinculats a la innovació.

En aquest primer any d’activitat de la BIC, s’han impulsat projectes clau com:

  • el Barcelona Innova Lab Mobility: un laboratori urbà que impulsa projectes innovadors de mobilitat sostenible i tracciona el testeig de les solucions desenvolupades com pilots a espais reals de la ciutat
  • el Deep Tech Node i del fons Deep Tech: xarxa d’empreses emergents en deep tech, innovació tecnològica disruptiva, i fons d’inversió de 10 milions d’euros per impulsar el seu desenvolupament
  • el programa 100 NetZero Cities Mission: impulsat per la Comissió Europea, que ha escollit Barcelona com una de les 100 ciutats europees intel·ligents en les quals invertir per tal d’accelerar la transició energètica amb l’objectiu d’esdevenir climàticament neutra al 2030
  • el Enel Innovation Energy Hub: el desè Enel Innovation Hub a escala mundial neix a Barcelona per tal de trobar solucions en tota la cadena de valor de l'energia, des de la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle fins a l'impacte de les infraestructures elèctriques en el medi ambient o els sistemes d'emmagatzematge d'energia.

Com ho fem? >

Impulsant projectes innovadors amb potencial per desenvolupar i testejar un pilot a Barcelona, en els àmbits de mobilitat, salut, energia, tecnologia i digitalització i en col·laboració amb el teixit empresarial, social i emprenedor de la ciutat.

Els Urban Labs, per exemple, són iniciatives que destinen una zona geogràfica dins la ciutat que facilita l’ús d’espais públics per testejar projectes pilot innovadors en entorns reals abans de ser comercialitzats. Permeten potenciar la interacció entre diferents agents de la innovació, accelerar el go to market de solucions urbanes innovadores i alhora prioritzar els projectes que poden beneficiar la ciutadania i l’ecosistema local.

Què oferim? >

  • Espais de proves en entorns reals de la ciutat.
  • Accés a espais i actius públics, inclosos els intangibles (processos, serveis i dades).
  • Coneixement i connexió. Acompanyament pel desenvolupament del projecte. Suport en la implementació del pilot i impuls a la seva escalabilitat o evolució, així com la facilitació de relacions i interaccions amb l’ecosistema innovador de la ciutat, la corporació municipal i els seus organismes autònoms.
  • Difusió i visibilitat del pilot als canals de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Finançament als projectes d’alt impacte seleccionats.
Iniciativa 1 Iniciativa 2 Iniciativa 3