Política de protecció de dades de Barcelona a la Butxaca

Ús de les dades

Per a un ús i un funcionament correctes de l’aplicació Barcelona a la Butxaca, necessitem recollir i processar algunes dades que indiquem a continuació:

Ubicació

Per poder ubicar l’usuari i mostrar resultats dels equipaments que té pròxims necessitem ubicar-lo en un mapa.

Informació personal

Per donar la possibilitat de crear i gestionar incidències a la via pública, necessitem recollir dades de caràcter personal com són el nom, l’adreça electrònica i el número de telèfon. Aquestes dades es gestionen seguint la política de protecció de dades que s’esmena en aquesta mateixa pàgina.

Contingut multimèdia

Per poder adjuntar arxius gràfics en les incidències que l’usuari reporta, l’aplicació necessita poder accedir a la galeria d’imatges del dispositiu.

Activitat a les aplicacions

Barcelona a la butxaca necessita accedir a les aplicacions instal·lades en el dispositiu dels usuaris per tal d'obrir directament o no la resta d’aplicacions municipals.

Informació i rendiment de l’aplicació

Es recullen a partir d’una llibreria de Google les principals mètriques anònimes sobre l’ús i el rendiment de l’aplicació. Això ens permet identificar possibles patrons de comportament dels usuaris i punts de millora de l’aplicació.

Seguretat de les dades

Totes les dades que Barcelona a la Butxaca necessita transferir al servidor viatgen de manera segura sota el protocol https.

Drets de les dades de caràcter personal

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0013, que s’aplica a procediments en matèria de gestió de comunicació ciutadana en aquesta fitxa informativa.

En el cas d’inici d’un procediment administratiu d’ofici a partir de la informació proporcionada en la vostra comunicació, les dades personals recollides en aquest formulari no seran incorporades en el procediment a excepció que vostè doni el seu consentiment.

Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona

Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant aquest formulari o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.

Finalitat del tractament: gestió d'incidències, reclamacions, queixes, suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments.

Legitimació: exercici de poders públics.

Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant aquests formularis. Si no esteu satisfets amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona. Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades​