Política de protecció de dades de de l’aplicació Mercè

Ús de les dades

Per a un ús i un funcionament correctes de l’aplicació Mercè, necessitem recollir i processar algunes dades que indiquem a continuació:

Ubicació

Per poder ubicar l’usuari i mostrar resultats dels equipaments que té pròxims necessitem ubicar-lo en un mapa.

Activitat a les aplicacions

Es recullen a partir d’una llibreria de Google les principals mètriques anònimes sobre l’ús de l’aplicació. Això ens permet identificar possibles patrons de comportament dels usuaris i punts de millora de l’aplicació.

Informació i rendiment de l’aplicació

Es recullen a partir d’una llibreria de Google les principals mètriques anònimes sobre el rendiment de l’aplicació. Això ens permet identificar possibles patrons de comportament dels usuaris i punts de millora de l’aplicació.

Seguretat de les dades

Totes les dades de l’aplicació Mercè necessita transferir al servidor viatgen de manera segura sota el protocol https.

Drets de les dades de caràcter personal

No es tracten dades de caràcter personal