Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona ‘92 (1981-1993)

Documentació generada per la gestió, el funcionament i les activitats del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona, des de la creació de l'oficina per promoure la candidatura de la ciutat fins a la liquidació del Comitè un cop finalitzats els Jocs.

Dipositada amb caràcter vitalici a l'Arxiu l'any 1993, en compliment d'un dels articles de la carta fundacional de la Fundació Barcelona Olímpica, per garantir-ne la custòdia, la conservació, la difusió i la consulta posteriors.