Anys 50

Foto en blanc i negre de la ceremonia d'ordenació de nous sacerdots estirats a terra a l'estadi de Montjuïc
Congrés Eucarístic: cerimonia d'ordenació, 1952. AFB. Pérez de Rozas
Foto en blanc i negre del Bisbe auxiliar de Vic beneint les cases de Manresa
El Bisbe auxiliar de Vic beneeix les cases de Manresa, 1953. AFB. Pérez de Rozas
Foto en blanc i negre del General Franco saludant al públic a la plaça de braus
El general Franco a la plaça de braus, 1955. AFB. Pérez de Rozas
Foto en blanc i negre de l'arribada dels soldats de la División Azul, a bord del vaixell Semiramis, saludant amb un mocador
Els repatriats de la División Azul arriben a bord del vaixell Semiramis, 1954. AFB. Pérez de Rozas
Foto en blanc i negre de la gent molt elegant a la porta del teatre del Liceu abans de la funció
L'entrada del Gran Teatre del Liceu abans de la funció,1958.AFB. Pérez de Rozas
Foto en blanc i negre de colla de motoristes a Sant Medir
Les colles de Sant Medir, 1955. AFB. Pérez de Rozas
Foto en blanc i negre de nenes col·locades en fila, vestides de blanc a la processó de la Mercè
Nenes a la processó de la Mercè, 1952. AFB. Pérez de Rozas
Foto en blanc i negre del trasllat en camió al Museu de la Ciutadella de "La Batalla de Tetuán" de Fortuny
Trasllat al Museu de la Ciutadella de "La Batalla, 1957.AFB. Pérez de Rozas
Vivendes del Congrés Eucarístic, 1952. AFB. Pérez de Rozas
Vivendes del Congrés Eucarístic, 1952. AFB. Pérez de Rozas