Instalaciones del Archivo

Dipòsit de grans formats. AFB. Jordi Calafell
Depósito de grandes formatos. AFB. Jordi Calafell
Dipòsit de negatius. AFB. Jordi Calafell
Depósito de negativos. AFB. Jordi Calafell
Dipòsit de positius. AFB. Jordi Calafell
Depósito de positivos. AFB. Jordi Calafell
Laboratori de conservació. AFB. Jordi Calafell
Laboratorio de conservación. AFB. Jordi Calafell
Sala d'exposicions. AFB. Jordi Calafell
Sala de exposiciones. AFB. Jordi Calafell
Sala de consulta.AFB. Jordi Calafell
Sala de consulta.AFB. Jordi Calafell
Sala de treball. AFB. Jordi Calafell
Sala de trabajo. AFB. Jordi Calafell