Governança social i intel·ligent

Una nova organització per a l'Ajuntament de Barcelona

Autor/es
Carles Ramió i Miquel Salvador

L'objectiu d'aquest llibre és presentar una proposta de gestió professional de l'Ajuntament de Barcelona, tenint en compte les transformacions polítiques, socials i econòmiques de tota gran ciutat, així com les noves formes de participació ciutadana, col·laboració social i cogestió de serveis. Una nova governança política moderna, amb nous mecanismes per donar més força i protagonisme als districtes, una gestió més motivadora dels empleats públics i, finalment, un disseny d'unitats d'anàlisi de la informació interna i externa que fomenti la innovació i la lògica proactiva per resoldre els diferents problemes socials.

Política
Societat
Ciutat
Ajuntament
Governança
Administració
Govern municipal

Dades tècniques

  • Idioma de publicació: Català
  • També disponible en: Castellà
  • També disponible en format: Llibre
  • Any: 2019
  • Pàgines: 164
  • Format: PDF

Preu

0.00€

Títols relacionats