E-Books

  • 20 años de la Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona

  • 20 years of the Ecology Agency of Barcelona

  • Resultats del projecte La Satalia

  • 20 anys de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

  • Retrats de l'ecosistema alimentari sostenible d'una Barcelona en transformació

  • Portraits of the sustainable food ecosystem in the transformation of Barcelona

  • Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856

  • Solucions arquitectòniques en rehabilitacions i obra nova per integrar espais de nidificació i refugi