E-Books

  • Resultats del projecte La Satalia

  • Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856

  • Solucions arquitectòniques en rehabilitacions i obra nova per integrar espais de nidificació i refugi

  • Una nova organització per a l'Ajuntament de Barcelona

  • Una nueva organización para el Ayuntamiento de Barcelona