E-Books

  • Una nueva organización para el Ayuntamiento de Barcelona

  • Una nova organització per a l'Ajuntament de Barcelona

  • Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856