La construcció del territori metropolità

Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona

Autor/es
Antoni Font, Carles Llop i Josep M. Vilanova
Coedició amb
Àrea Metropolitana de Barcelona

Descripció i interpretació cartogràfica de la regió metropolitana de Barcelona que vol contribuir a la necessària posada en crisi d'una única visió metropolitana i a la superació de les categories tradicionals de descripció o intervenció sobre el fenomen metropolità.

Societat

Dades tècniques

  • Idioma de publicació: Català , Castellà i Anglès
  • Any: 1999
  • Format: 24 x 28 cm
  • ISBN Editorial: 978-84-9300-805-5

Preu

24.04€

Punts de venda