Transformacions urbanitzadores 1977-2000

Àrea metropolitana i regió urbana de Barcelona

Autor/es
diversos autors

Avaluació de les transformacions urbanitzadores que s'han produït a la regió i l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 1977-2000. L'aportació fonamental d'aquest estudi radica en la diferenciació del concepte de sòl ocupat en dues modalitats: urbanitzat i edificat. La quantificació de l'ocupació del sòl sota aquestes dues modalitats dóna una visió de la transformació metropolitana recent, més ajustada a la complexitat i diversitat de la realitat territorial existent.

Urbanisme

Dades tècniques

  • Idioma de publicació: Català , Castellà i Anglès
  • Any: 2006
  • Pàgines: 164
  • Format: 24 x 28 cm
  • ISBN Editorial: 978-84-9300-808-6

Preu

20.00€

Punts de venda

Títols relacionats