Cap honor per a Miquel Mateu, el primer alcalde franquista

El franquisme va marcar l’Ajuntament de la ciutat amb una dura política repressiva i de purga després de la victòria del bàndol nacional, l’any 1939. Amb la voluntat de restablir la institució i les persones que hi treballaven, s’han iniciat els tràmits per revocar la Medalla d’Or de la Ciutat atorgada al primer alcalde franquista, Miquel Mateu, i per anul·lar els expedients municipals de depuració de més de mil sis-cents funcionaris i funcionàries municipals.

La doble iniciativa pretén centrar l’atenció en la depuració franquista del personal municipal, atesa la rellevància política i simbòlica que tenia el consistori. La decisió s’ha anunciat en plena celebració de la Primavera Republicana, que fins al 21 d’abril omple els carrers de la ciutat amb diferents activitats, espectacles i noves senyalitzacions de memòria.

Aquest doble acord es debatrà la setmana vinent a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania i Participació i s’aprovarà formalment al Plenari del 27 d’abril. Aleshores, se n’informarà les persones represaliades o les seves famílies en el cas que ja hagin mort, a més de publicar-los a la Gaseta Municipal de Barcelona, al BOP i també al web de Programes de Memòria.

L’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Miquel Mateu es va acordar en Consell Plenari en la sessió del 15 d’abril de 1945. La retirada se suma a l’acord del Plenari del mes de març del 2017 de revocar l’adjudicació d’aquesta distinció a l’ex ministre franquista Rodolfo Martín Villa, concedida a finals de la dictadura.

Rescabalar l’Ajuntament de la fosca època del franquisme

Miquel Mateu Pla, empresari del metall i membre de la burgesia catalana a més de fill del fundador de l’Hispano-Suiza, va ser el primer alcalde falangista de la ciutat i màxim responsable de la repressió dels treballadors municipals. El procés es va produir a l’empara de la llei franquista per a la depuració dels funcionaris i les funcionàries públics de 10 de febrer de 1939, sense les mínimes garanties de defensa per a les persones implicades.

Tot el personal nomenat abans del 18 de juliol de 1936 va ser reclamat per sol·licitar-ne el reingrés, mitjançant una declaració jurada i un qüestionari d’entre 21 i 23 preguntes amb relació al perfil professional, ideològic i moral. Agents informadors contrastaven l’expedient resultant, i en els casos en què tenien sospites, interrogaven l’entorn personal i professional dels funcionaris. També va ser una pràctica habitual incentivar les denúncies de comportaments sospitosos o activitats il·lícites d’altres companys.

Com a resultat, més de 922 funcionaris i funcionàries van ser destituïts, alguns per incompareixença, ja que es van exiliar o van renunciar als càrrecs quan van saber que estaven marcats com a republicans, i 696 persones més van ser sancionades i fins i tot inhabilitades per a càrrecs de comandament.