Finalitzada la informatització del catàleg de la Biblioteca de l'Arxiu Històric

Uns 124.000 volums i 26 anys després, el fons bibliogràfic de l’Arxiu Històric ja és en línia. Un treball de reconversió i d’informatització de llarga durada degut al gran volum de publicacions i a la complexitat de recatalogació d’una part significativa del fons, anterior al segle XX, i a totes aquelles noves adquisicions i donacions que anualment han passat a formar part del patrimoni bibliogràfic de l’Arxiu.

La Biblioteca de l’AHCB conserva obres editades des del naixement de la impremta fins a l’actualitat, bona part de les quals es refereixen fonamentalment a Barcelona. També disposa d’un important fons patrimonial que s’ha enriquit amb donatius i llegats. Entre els seus fons es conserven 10 incunables (llibres impresos abans del 1500), dels quals el més antic és l’Epístola de frare Egidi Roma al rei de França sobre lo Llibre del regiment dels prínceps, imprès a Barcelona el 2 de novembre de 1480. També compta amb 32.000 títols que han estat publicats abans del 1900. Destaquen les biblioteques com la d’Agustí Massana, especialitzada en indumentària; la d’Eduard Toda, especialitzada en temes hispànics i viatges; la de Rossend Serra Pagès, especialitzada en folklore, i la d’altres noms com Narcís Oller i Apel·les Mestres.

A més, la biblioteca de l’Arxiu Històric forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) des de l’any 2001, fet que facilita la recerca a l’investigador. Tant des del catàleg de la biblioteca de l’AHCB com des del CCUC es pot accedir a les obres digitalitzades en cas que aquestes siguin d’accés lliure a la xarxa.

La finalització del projecte suposa poder consultar en línia la totalitat del catàleg bibliogràfic. Una fita rellevant considerant que aquest fons bibliogràfic està format per uns 124.000 volums, amb un creixement anual d’uns 700 llibres i que l’expliquen des de totes les disciplines: història, geografia, art, arquitectura, urbanisme, medicina, guies turístiques i urbanes, personatges rellevants de la vida de la ciutat, còmics i obres literàries amb Barcelona com entorn, etc. Això fa que sigui la biblioteca més important especialitzada en temàtica barcelonina.