El Llibre de les fonts. Aigua, clima i societat a la Barcelona del segle XVII

Maria Antònia Martí Escayol (coordinació), Santiago Gorostiza (coordinació), Xavier Cazeneuve (coordinació)

Editorial Afers

El Llibre de les fonts de la present ciutat de Barcelona és un manuscrit conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona que recull el coneixement que existia sobre l’abastament d’aigua potable a Barcelona a mitjan segle xvii. El va escriure l’any 1650 el mestre de cases Francesc Socies, que tenia l’ofici (el càrrec) de mestre de les fonts i que, per tant, era el responsable del funcionament correcte del sistema de captació, conducció i distribució de l’aigua a la ciutat. 

El Llibre de les fonts descriu la xarxa hidràulica de l’aigua de boca de la ciutat, formada per les mines d’aigua, les conduccions (subterrànies i exteriors), els respiradors i les fonts. A més de ser, segurament, el primer gran itinerari descrit per Barcelona, permet entendre com es gestionava l’aigua en una ciutat mediterrània en època moderna. Es tracta d’un document imprescindible per al coneixement de la història de Barcelona i d’un document excepcional en el context europeu.

 Amb la present edició donem a conèixer els continguts del llibre original i es trenca així la condició imposada pel Consell de Cent a mitjan segle xvii. Aquesta edició inclou la transcripció del manuscrit precedida de set estudis que s’han elaborat des d’una perspectiva interdisciplinària que aplega la història, l’urbanisme i la climatologia històrica. Amb quals aquests estudis oferim tant una visió del context polític, social, cultural i ambiental en què va viure i treballar Francesc Socies com arguments per entendre i valorar l’abast i el contingut del seu llibre.

 • Català

 • 22.00 €

  2022

  486

  1

  Rústica

  13,5 x 21 cm

  978-84-9156-446-1

  978-84-18618-38-3

  Barcelona Ecologia

  • Arxiu Històric

  • Medi ambient

  • Espai públic

  • Història

  • Ciutat

  • Societat