Innovación en vivienda asequible Barcelona 2015 - 2018

David H. Falagan (edició), Ada Colau (pròleg)

La ciutat de Barcelona ha afrontat en els darrers anys un greu període d'emergència de l'habitatge motivat per l'impacte de la crisi econòmica. L'equip que va accedir al govern municipal el 2015 va decidir establir noves estratègies d'actuació per tal de garantir el dret a l'habitatge, promoure un parc públic significatiu d'habitatge assequible i assegurar la qualitat urbana del teixit associatiu residencial de la ciutat. El conjunt de les mesures aplicades dibuixen un panorama de paradoxes que posen en crisi els models vigents de polítiques d'habitatge.

 • Castellà

 • 0.00 €

  2019

  340

  1

  -

  PDF

  Descarregar / Descargar / Download

  • Habitatge

  • Ajuntament

  • Espai públic

  • Urbanisme

  • Arquitectura

  • Societat