Montbau

La biblioteca ofereix documents referents al districte d'Horta-Guinardó (entitats, artistes, escriptors, història, tradicions, costums), a part d'obres escrites per autors del districte o amb un vincle especial a Horta-Guinardó, i es fa èmfasi en els barris de Montbau, Sant Genís i la Vall d'Hebron.

També s'hi troba un fons sobre Albert Pérez Baró, que inclou estudis sobre la seva figura i sobre el cooperativisme, juntament amb documents al voltant d'aquesta temàtica.

Si teniu documents que facin referència a temes relacionats amb el districte d'Horta-Guinardó, els podeu fer arribar a la biblioteca.