Cultura tradicional i popular

La biblioteca, arran del seu veïnatge amb el Centre d'Imatgeria Festiva del Poblenou, s'ha especialitzat en cultura popular i tradicional.

La col·lecció està limitada a l'àmbit geogràfic de la cultura popular catalana, tot i que també hi trobareu documents que hi estan relacionats, de l'àmbit geogràfic de la cultura popular espanyola.

Pel que fa a les temàtiques s'ha seguit, amb algun matís, l'estructura de l'obra Tradicionari: enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. També hi trobareu algunes obres d'abast més ampli d'etnografia, antropologia cultural o cultura occidental.

A la primera planta de la biblioteca trobareu tota la informació sobre l'especialització del centre. Es troba dividida en cinc grans apartats: mitologia, manifestacions de la cultura popular, festes, vida quotidiana i esdeveniments, i entitats i investigadors.

La mitologia fa referència a uns mites que es fonamenten en una religió o un sistema de creences, o bé un conjunt de relats i personatges que es mantenen en la cultura popular. En aquesta secció hi trobareu informació sobre els esperits de la natura (elfs, fades, bruixes, sirenes...), els rituals de foc com el ball de diables, els bestiaris fantàstics o els gegants i nans.

Les manifestacions de la cultura popular són les d'un grup ètnic o cultural determinat. En tenim diferents exemples com ara les representacions populars tradicionals (els pastorets, els pessebres...). També hi trobareu informació sobre els castells, els balls i les danses, els instruments musicals, la música tradicional, la narrativa popular (contes populars, llegendes...).

Les festes fa referència a les festes populars celebrades als pobles i les ciutats. Podeu trobar informació sobre les festes populars a Catalunya, a Espanya, les festes majors, etcètera.

La vida quotidiana aplega tot allò relacionat amb els oficis artesans, la cuina tradicional catalana, la indumentària, etcètera.

Per últim, els esdeveniments es refereixen a les jornades i els congressos relacionats amb la cultura popular, i així mateix les entitats i associacions i els investigadors que han treballat en la cultura popular.

Entenem la cultura popular i tradicional com una cosa viva i no estàtica, per això també intentem donar cabuda a noves manifestacions o variants de les ja existents, com ara les sardanes contemporànies, versions de bandes sonores de pel·lícules amb gralla, etcètera.

La biblioteca, conjuntament amb el Centre d'Imatgeria Festiva de Poblenou, també duu a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional.

Cultura popular