Formació d'usuaris

La biblioteca organitza sessions de formació d'usuaris per informar-los i educar-los en l'ús dels recursos existents, així com per orientar-los en el funcionament general de la biblioteca, els espais que té, els serveis que ofereix i les activitats culturals que organitza.

La formació d'usuaris s'estructura segons les persones usuàries a qui s'adreci:

Visites escolars: formació dirigida a centres d'ensenyament d'educació infantil, de primària i secundària: sessions adreçades a infants i joves en edat escolar. És imprescindible concertar dia i hora per mitjà del PAE o a la biblioteca

• Formació adreçada a entitats, associacions i organitzacions: pensades per a qui vulgui conèixer el funcionament de la biblioteca i que estiguin interessades a descobrir el vessant històric del centre. És imprescindible concertar dia i hora amb la biblioteca.

• Formació per a grups de persones usuàries: la biblioteca organitza aquestes sessions segons la demanda. És imprescindible concertar dia i hora amb la biblioteca.

La biblioteca ha obtingut al 2016 el Segell de Qualitat de Visites Escolars emès per l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). L’avaluació d’aquest servei ha tingut en compte aspectes relatius a la gestió i desenvolupament de les visites escolars, així com les capacitats del personal formador.