Enquesta de serveis municipals 2021

Biblioteques. Un any més, les biblioteques continuem sent un dels serveis més ben valorats per la ciutadania de Barcelona.

El passat dimarts 26 d’octubre el tinent d’alcaldia i regidor de Presidència, Pressupostos i Pla de Barris, Jordi Martí, va presentar els resultats de l’Enquesta de Serveis Municipals 2021.

En conjunt la ciutadania valora i atorga una bona puntuació als diferents serveis municipals.

Dels vint-i-sis serveis sobre els que s’ha demanat valoració, només un, l’aparcament, suspèn, deu obtenen un notable i onze més una nota entre 6 i 7. Els bombers i les biblioteques continuen sent els serveis més ben valorats (8,2 i 7,8 respectivament). Mercats, centres cívics, transport públic –autobús, tramvia i metro-, recollida d’escombraries i enllumenat públic són els altres serveis també valorats amb un notable.

Quan els qui valoren són usuaris de les biblioteques (un 45 % dels enquestats), la puntuació puja fins a 8,1 punts. Pel que fa a la percepció de millora, un 33,6 % creu que ha millorat el servei, un 28 % que està igual i només un 5,2 % que ha empitjorat. La variació a 10 anys vista és de 0,1 punts.