Dotar dels crèdits necessaris el pressupost de l'IMSS del 2023 per fer front a despeses compromeses en exercicis anteriors

22/12/2023 Administració i acció de govern Referència 20230329

DOTAR els crèdits necessaris a les següents aplicacions del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’any 2023: 0101-22000-23104, 0101-22699-23104, 0103-20200-23162, 0105-22615-23180, segons el detall que consta a l’Annex I, que forma part d'aquest acord a tots els efectes, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors, per un import total de 5.178.129,98 euros. 

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) Abstention
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX Abstention
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.