L'organització

L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu.

Consulta com s'organitza l'Ajuntament. Trobaràs tota la informació en les seccions següents.

 Coneix l'organització


Estructura
executiva

És l’estructura que executa les polítiques concretes.

Estructura
política

És l’estructura que defineix les línies mestres que cal seguir
REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Els 41 regidors i regidores de la corporació municipal.

ERC

 • Ernest Maragall i Mira

  Ernest Maragall i Mira

 • Elisenda Alamany i Gutiérrez

  Elisenda Alamany i Gutiérrez

 • Miquel Puig i Raposo

  Miquel Puig i Raposo

 • Montserrat Benedi i Altes

  Montserrat Benedi i Altes

 • Jordi Coronas i Martorell

  Jordi Coronas i Martorell

 • Eva Baró i Ramos

  Eva Baró i Ramos

 • Gemma Sendra i Planas

  Gemma Sendra i Planas

 • Max Zañartu i Plaza

  Max Zañartu i Plaza

 • Maria Buhigas i San Jose

  Maria Buhigas i San Jose

 • Jordi Castellana i Gamisans

  Jordi Castellana i Gamisans

Barcelona en Comú

 • Ada Colau Ballano

  Ada Colau Ballano

 • Joan Subirats i Humet

  Joan Subirats i Humet

 • Janet Sanz Cid

  Janet Sanz Cid

 • Laura Pérez Castaño

  Laura Pérez Castaño

 • Jordi Martí Grau

  Jordi Martí Grau

 • Lucía Martín González

  Lucía Martín González

 • Eloi Badia Casas

  Eloi Badia Casas

 • Jordi Rabassa Massons

  Jordi Rabassa Massons

 • Marc Serra Solé

  Marc Serra Solé

 • Gemma Tarafa Orpinell

  Gemma Tarafa Orpinell

PSC

 • Jaume Collboni Cuadrado

  Jaume Collboni Cuadrado

 • Laia Bonet Rull

  Laia Bonet Rull

 • Albert Batlle Bastardas

  Albert Batlle Bastardas

 • Montserrat Ballarín Espuña

  Montserrat Ballarín Espuña

 • David Escudé Rodríguez

  David Escudé Rodríguez

 • Marga Mari-Klose

  Marga Mari-Klose

 • Francesc Xavier Marcé Carol

  Francesc Xavier Marcé Carol

 • Maria Rosa Alarcón Montañés

  Maria Rosa Alarcón Montañés

Junts per Catalunya

 • Elsa Artadi Vila

  Elsa Artadi Vila

 • Neus Munté Fernández

  Neus Munté Fernández

 • Ferran Mascarell i Canalda

  Ferran Mascarell i Canalda

 • Jordi Martí i Galbis

  Jordi Martí i Galbis

 • Francina Vila Valls

  Francina Vila Valls

Ciutadans

 • María Luz Guilarte Sánchez

  María Luz Guilarte Sánchez

 • Celestino Corbacho Chaves

  Celestino Corbacho Chaves

 • Francisco Sierra López

  Francisco Sierra López

 • Maria Magdalena Barceló Verea

  Maria Magdalena Barceló Verea

PP

 • Josep Bou i Vila

  Josep Bou i Vila

 • Óscar Ramírez Lara

  Óscar Ramírez Lara

Barcelona pel canvi

 • Manuel Valls Galfetti

  Manuel Valls Galfetti

 • Eva Parera Escrichs

  Eva Parera Escrichs

ÒRGANS DE GOVERN

Coneixeu els òrgans de govern i les persones que els dirigeixen.

Organigrama dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha una alternativa accessible.Organigrama de l’estructura executiva de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha una alternativa accessible.
 • Consell Municipal
  Presidit per l'alcaldessa, consta de 41 regidors i regidores:
  ERC10|BC10|PSC8|JxCAT5|CS4|PP2|BCNxCanvi2
  El Consell funciona en règim de plenari i de comissions. Té funcions resolutives i d'impuls i control de l'actuació del Govern municipal.

  • El Ple del Consell Municipal
   El Ple del Consell és el màxim òrgan de representació política de Barcelona. Es reuneix mensualment en sessió ordinària.

   Els regidors i les regidores s'organitzen en diversos grups polítics i tenen representació, a més del Consell, a la Junta de Portaveus.

   • Grups polítics municipals
    Els componen els regidors i les regidores. A través dels grups s'articula la participació en els plens, les comissions i en els organismes en què està representat l'Ajuntament.
   • Junta de Portaveus
    És un òrgan de suport del Plenari i està integrada pels portaveus dels diversos grups polítics. Té com a tasca principal debatre sobre l'ordre del dia del Consell Municipal.
  • Comissions del Consell Municipal
   Les comissions del Consell Plenari s'encarreguen de tractar temes específics i es reuneixen periòdicament.
 • Alcaldessa
  Ada Colau Ballano

  L'alcaldessa o l'alcalde pot delegar funcions als regidors i les regidores per tal de fer més efectiva la tasca de govern.

  • Tinències d'alcaldia
   Hi ha 6 tinències d'alcaldia organitzades per àrees.
   • 1a tinència d'alcaldia
    Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

    Jaume Collboni Cuadrado
    • Regidoria d'Economia i Pressupostos
     Jordi Martí Grau
    • Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda
     Montserrat Ballarín Espuña
    • Regidoria de Turisme i Indústries Creatives
     Francesc Xavier Marcé Carol
    • Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària
     Álvaro Porro González
    • Comissionada de Promoció d'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral
     Raquel Gil Eiroà
   • 2a tinència d'alcaldia
    Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

    Janet Sanz Cid
    • Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
     Eloi Badia Casas
    • Regidoria Mobilitat.
     Maria Rosa Alarcón Montañés
   • 3a tinència d'alcaldia
    Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana

    Laia Bonet Rull
    • Regidoria d'Esports
     David Escudé Rodríguez
    • Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern
     Michael Serafín Donaldson Carbón
    • Comissionat de l'Agenda 2030
     Miquel Rodríguez Planas
   • 4a tinència d'alcaldia
    Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

    Laura Pérez Castaño
    • Regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans
     Margarita Marí Klose
    • Regidoria de Salut, Envelliment i Cures
     Gemma Tarafa Orpinell
    • Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació
     Lucía Martín González
    • Regidoria de Drets de Ciutadania
     Marc Serra Solé
    • Comissionada d'Acció Social
     Sonia Fuertes Ledesma
   • 5a tinència d'alcaldia
    Àrea de Prevenció i Seguretat

    Albert Batlle Bastardas
   • 6a tinència d'alcaldia
    Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

    Joan Subirats Humet
    • Regidoria de Memòria Democràtica
     Jordi Rabassa Massons
    • Comissionada d'Educació
     Maria Truñó Salvadó
    • Regidoria de Participació
     Marc Serra Solé
    • Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós
     Khalid Ghali Bada
  • Alcaldia
   • Regidoria de Presidència
    Jordi Martí Grau
  • Comitè de Govern
   El formen l'alcaldessa i els sis tinents i tinentes d'alcaldia per tal de coordinar les diverses àrees de govern i preparar la presa de decisions.
 • Comissió de Govern
  La formen l'alcaldessa com a presidenta, els tinents i les tinentes d'alcaldia i els regidors i les regidores que nomena l'alcaldessa com a presidenta.
  • Ada Colau Ballano
  • Jaume Collboni Cuadrado
  • Janet Sanz Cid
  • Laia Bonet Rull
  • Laura Pérez Castaño
  • Albert Batlle Bastardas
  • Joan Subirats Humet
  • Jordi Martí Grau
  • Lucía Martín González
  • Eloi Badia Casas
  • Jordi Rabassa Massons
  • Marc Serra Solé
  • Gemma Tarafa Orpinell
  • Montserrat Ballarín Espuña
  • David Escudé Rodríguez
  • Margarita Marí Klose
  • Francesc Xavier Marcé Carol
  • Maria Rosa Alarcón Montañés
EQUIP DE GOVERN

Coneixeu els membres de l'equip de govern.

Ada Colau Ballano
 • Alcaldessa
 • Presidenta - Comissió de Govern
 • Presidenta - Foment de Ciutat, SA
 • Presidenta - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Presidenta - Associació Internacional de Ciutats Educadores
 • Presidenta del grup polític municipal - Barcelona en comú
Jaume Collboni Cuadrado
 • Regidor - Consell Municipal
 • Primer Tinent d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
 • Regidor Adscrit - Districte de Ciutat Vella
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • President - Barcelona Activa, SAU SPM
 • President - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • President - Consorci de l'Auditori de Barcelona
 • Vocal - Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 • Vicepresident Executiu - Fundació Barcelona Cultura
 • President del grup polític municipal - PSC
Janet Sanz Cid
 • Regidora - Consell Municipal
 • Segona Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Regidora Adscrita - Districte de les Corts
 • Regidora Adscrita - Districte de Nou Barris
 • Portaveu - Junta de Portaveus
 • Vicepresidenta - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Presidenta - Institut Municipal Fundació Mies van der Röhe
 • Presidenta - Institut Municipal d'Urbanisme
 • Vicepresidenta - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Consellera - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • Presidenta - Tractament i Selecció de Residus, SA
 • Presidenta - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
 • Presidenta - Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 • Presidenta - Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
 • Presidenta - Consorci del Besòs
 • Presidenta - Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
 • Vicepresidenta - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Laia Bonet Rull
Laia Bonet Rull
PSC

Laia Bonet Rull

 • Regidora - Consell Municipal
 • Tercera Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana
 • Regidora Adscrita - Districte de Gràcia
 • Regidora Adscrita - Districte de Sant Andreu
 • Portaveu - Junta de Portaveus
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Presidenta - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
Laura Pérez Castaño
 • Regidora - Consell Municipal
 • Quarta Tinenta d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
 • Regidora Adscrita - Districte d'Horta-Guinardó
 • Portaveu Adjunta - Junta de Portaveus
 • Presidenta - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Presidenta - Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
 • Consellera - Barcelona de Gestió Urbanística, SA
 • Vocal - Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
Albert Batlle Bastardas
Albert Batlle Bastardas
PSC

Albert Batlle Bastardas

 • Regidor - Consell Municipal
 • Cinquè Tinent d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Prevenció i Seguretat
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Portaveu Adjunt - Junta de Portaveus
 • President - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
Joan Subirats Humet
Joan Subirats Humet
Barcelona en comú

Joan Subirats Humet

 • Regidor - Consell Municipal
 • Sisè Tinent d'Alcaldia
 • Direcció de l'Àrea - Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • President - Institut de Cultura de Barcelona
 • President - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
 • President - Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Jordi Martí Grau
Jordi Martí Grau
Barcelona en comú

Jordi Martí Grau

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Presidència
 • Regidor - Regidoria d'Economia i Pressupostos
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de l'Eixample
 • President - Junta de Portaveus
 • Vicepresident - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Vicepresident - Barcelona Activa, SAU SPM
 • Vicepresident - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • Membre - Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Montserrat Ballarín Espuña
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda
 • Regidora Adscrita - Districte de l'Eixample
 • Regidora Adscrita - Districte de Sants-Montjuïc
 • Vicepresidenta - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Presidenta - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • Vocal - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
 • Presidenta - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 • Consellera - Barcelona Activa, SAU SPM
 • Presidenta - Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A "MERCABARNA"
Francesc Xavier Marcé Carol
Francesc Xavier Marcé Carol
PSC

Francesc Xavier Marcé Carol

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Turisme i Indústries Creatives
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de les Corts
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Conseller - Barcelona Activa, SAU SPM
Eloi Badia Casas
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Gràcia
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Conseller - Barcelona de Serveis Municipals, SA
 • President - Cementiris de Barcelona, SA
 • President - Agència Local d'Energia de Barcelona
 • Membre - Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Rosa Alarcón Montañés
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria de Mobilitat
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte d'Horta-Guinardó
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Consellera - Barcelona de Serveis Municipals, SA
David Escudé Rodríguez
 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria d'Esports
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sant Martí
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • President - Institut Municipal Barcelona Esports
 • Conseller - Barcelona de Serveis Municipals, SA
Margarita Marí Klose
Margarita Marí Klose
PSC

Margarita Marí Klose

 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Nou Barris
 • Vicepresidenta - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Presidenta - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Gemma Tarafa Orpinell
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria de Salut, Envelliment i Cures
 • Regidora Adscrita - Districte de Sarrià-Sant Gervasi
 • Regidora Adscrita - Districte de Sant Martí
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Lucia Martín González
 • Regidora - Consell Municipal
 • Regidora - Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació
 • Regidora del Districte - Regidoria del Districte de Sant Andreu
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
 • Membre - Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
 • Presidenta - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Marc Serra Solé
Marc Serra Solé
Barcelona en comú

Marc Serra Solé

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Drets de Ciutadania
 • Regidor - Regidoria de Participació
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Sants-Montjuïc
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda
Jordi Rabassa Massons
Jordi Rabassa Massons
Barcelona en comú

Jordi Rabassa Massons

 • Regidor - Consell Municipal
 • Regidor - Regidoria de Memòria Democràtica
 • Regidor del Districte - Regidoria del Districte de Ciutat Vella
 • Membre - Comissió de Govern
 • Membre - Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
 • Membre - Comissió d'Economia i Hisenda

Comissionats i comissionades

Raquel Gil Eiroá
Raquel Gil Eiroá

Raquel Gil Eiroá

 • Comissionada - Comissionada de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral
Alvaro Porro González
Alvaro Porro González

Alvaro Porro González

 • Comissionat - Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament local i Política Alimentària
 • Conseller - Barcelona Activa, SAU SPM
Michael Serafín Donaldson Carbón
Michael Serafín Donaldson Carbón

Michael Serafín Donaldson Carbón

 • Comissionat - Comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern
Miquel Rodríguez Planas
Miquel Rodríguez Planas

Miquel Rodríguez Planas

 • Comissionat - Comissionat de l'Agenda 2030
Sonia Fuertes Ledesma
Sonia Fuertes Ledesma

Sonia Fuertes Ledesma

 • Comissionada - Comissionada d’Acció Social
Khalid Ghali Bada
Khalid Ghali Bada

Khalid Ghali Bada

 • Comissionat - Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós
 • Membre - Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Maria Truñó Salvadó
Maria Truñó Salvadó

Maria Truñó Salvadó

 • Comissionada - Comissionada d'Educació
 • Membre - Consorci de les Biblioteques de Barcelona

Enllaç de la pàgina:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/equip-de-govern

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Barcelona es distribueix en deu districtes. Coneixeu els vostres responsables municipals més propers.

L'ESTRUCTURA EXECUTIVA

Coneixeu com es gestiona el dia a dia a la ciutat i els seus responsables.

ESTRUCTURA EXECUTIVA
 • Alcaldessa
  Ada Colau Ballano

  -------------Alcaldia

  • Gerència Municipal
   Sara Berbel Sánchez
   • Gerències sectorials
    • - Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
     Albert Dalmau Miranda
     • - Gerència de Pressupostos i Hisenda
      Jordi Ayala Roqueta
      • - Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
       Antoni Fernández Pérez
     • - Gerència de Recursos
      Agustí Abelaira Dapena
      • - Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
       Javier Pascual Gurpegui
      • - Institut Municipal de Mercats de Barcelona
       Màxim López Manresa
      • - Grup Barcelona de Serveis Municipals (BSM)
       Marta Labata Salvador
      • - Barcelona Activa
       Fèlix Ortega Sanz
      • - Informació i Comunicació de Barcelona
       Sergi Vicente Martínez
    • - Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
     Gemma Arau Ceballos
     • - Gerència de l'Arquitecte/a en Cap
      Xavier Matilla Ayala
     • - Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
      Frederic Ximeno Roca
     • - Gerència de Mobilitat i Infraestructures
      Manuel Valdés López
     • - Gerència d'Urbanisme
      Laia Grau Balagueró
     • - Institut Municipal d'Urbanisme
      David Martínez García
     • - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
      Xavier Matilla Ayala
     • - Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
      Anna Ramos Sanz
     • - Institut Municipal de Parcs i Jardins
      Federic Ximeno Roca
     • - Grup Barcelona d'Infraestructures (BIMSA)
      Ángel Sánchez Rubio
     • - Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA)
      Cristina Vila Rutllant
    • - Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports
     Xavier Patón Morales
     • - Gerència d'Innovació i Transició Digital
      Marta Continente Gonzalo
     • - Institut Barcelona Esports
      Susana Closa Castella
     • - Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
      Francisco Rodríguez Jiménez
    • - Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
     Ricardo Fernández Ontiveros
     • - Gerència d'Habitatge
      Francisco Javier Burón Cuadrado
     • - Institut Municipal de Serveis Socials
      Laia Claverol Torres
     • - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
      Ramon Lamiel Villaró
     • - Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació
      Maria Àngels Mira Cortadellas
    • - Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
     Maria Teresa Casado Cadarso
    • - Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
     Marta Clari Padrós
     • - Institut de Cultura de Barcelona
      Mònica Mateos Guerrero
     • - Institut Municipal d'Educació de Barcelona
      Margarita Tossas Marquès
   • Gerències territorials
   • Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat
    M. Carme Turégano López
    • - Gerència del Districte de Ciutat Vella
     Yolanda Hernández Darnes
    • - Gerència del Districte de L'Eixample
     Joan Cambronero Fernández
    • - Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
     Sònia Frias Rollón
    • - Gerència del Districte de Les Corts
     Sara Jaurrieta Guarner
    • - Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
     Maria Teresa Català Pujol
    • - Gerència del Districte de Gràcia
     Maria Pilar Miràs Virgili
    • - Gerència del Districte d'Horta-Guinardó
     Eduard Vicente Gómez
    • - Gerència del Districte de Nou Barris
     Gabriel José Duarte García
    • - Gerència del Districte de Sant Andreu
     Maria Gas de Cid
    • - Gerència del Districte de Sant Martí
     Josep García Puga
ENS DEPENDENTS

Coneixeu els ens dependents dels quals es dota l’Ajuntament per gestionar millor els serveis.

Estem elaborant aquest contingut, disculpeu les molèsties.
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

És el directori jeràrquic de l’organització, amb els òrgans, les seves funcions, les dades de contacte i els seus integrants.

Estem elaborant aquest contingut, disculpeu les molèsties.

Comparteix aquest contingut