Consell Municipal

El formen els 41 regidors i regidores escollits pels barcelonins a les eleccions municipals i és l’òrgan màxim de representació política de la ciutat. El presideix l’alcalde o alcaldessa. Entre les seves funcions destaca aprovar el Programa d'actuació municipal, el Pla d'inversions, les ordenances i els pressupostos municipals. Cada mes es reuneix en sessió plenària.

Activitat del Consell Municipal

 

2019

 

Comparteix aquest contingut