Regularitzar les adhesions a diverses entitats per part de l'Ajuntament

22/12/2023 Administració i acció de govern Referència EM 2023-12/19

REGULARITZAR les adhesions tàcites de l’Ajuntament de Barcelona a les entitats The League of Historical Cities, Xarxa Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, Consell Català del Moviment Europeu, Asociación Técnica para la Gestión de Residus y Medio Ambiente ATEGRUS, Association of Cities and Regions for sustainable Resource management, Comité Español de Iluminación, acceptar-ne els seus Estatuts. NOTIFICAR el present acord  a les entitats afectades.

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular Abstention
 • VOX Abstention
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.