Autoritzar la modificació dels estatuts de Fira 2000, SA

22/12/2023 Administració i acció de govern Referència EM 2023-12/20

AUTORITZAR, com a accionista de Fira 2000, SA, la modificació dels articles 20, 27 i 29 dels estatuts de Fira 2000, SA, proposada pel consell d’administració de la societat en les sessions de 26 de juliol de 2023 i 31 d’octubre de 2023, segons consta en l’expedient administratiu. NOTIFICAR aquest acord a Fira 2000, SA i a la resta d’accionistes.

Aprovada
 • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
 • Junts per Catalunya (Trias per Barcelona) For a
 • Barcelona en Comú For a
 • Esquerra Republicana For a
 • Partit Popular For a
 • VOX For a
Llegenda:
 • asterisc Equip de Govern
 • tic verd A favor
 • aspa vermella En contra
 • símbol de conjunt buit Absència
 • línia horitzontal Abstenció

Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.