Canals de comunicació amb el ciutadà en línia

Aquí podreu informar-vos, solucionar tràmits, accedir al registre telemàtic, expressar queixes o suggeriments de forma no presencial i resoldre la vostra tramitació a través del servei  “L‘Ajuntament et truca”

 • Informació, Consultes, Queixes i Suggeriments

  A través d'aquest canal podeu fer arribar una petició d'informació o consulta, incidències, queixes i suggeriments, en relació al funcionament de la ciutat o els serveis municipals.

   
 • Registre electrònic

  Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics.

 • Oficina virtual

  Des d’aquí podeu dur a terme molts dels tràmits municipals sense moure-us de casa, i també podeu descarregar la documentació que cal presentar per als tràmits que són presencials. 

 • Bústia Ètica i de Bon Govern *

  Per mitjà d'aquest canal segur de participació electrònica podeu comunicar qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern per reforçar la gestió pública.

* La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, no per formular queixes i consultes.

Comparteix aquest contingut