Premi Preincubació 2023, segona edició

Status:
Altres
Termini de presentació:

Del 06 de novembre al 31 de desembre de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2023

Última actualització:

L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, SAU promouen la segona edició del premi Programa Preincubació, emmarcat dins del programa de Preincubació, que té com a objectiu donar suport a empreses emergents, tant si estan constituïdes com si no, en fases inicials, que desenvolupin una activitat innovadora. En concret, va dirigit a projectes amb un clar tret innovador vinculats al sector digital amb prototip funcional (o a punt de tenir-lo). A l’hora de validar-ne el potencial i la viabilitat, el premi Programa Preincubació vol premiar les millors empreses emergents de cada edició.

Requisits per participar-hi:

Són candidates al premi les empreses participants en el programa, tant constituïdes com no, que compleixin els requisits següents:

- Haver participat activament en el Programa de preincubació participant com a mínim en cinc de les sis tutories establertes.

- Tenir acabat el Pla d’empresa i haver-lo presentat satisfactòriament amb data màxima l’11 de desembre de 2023.

- Haver lliurat el Onepage amb data màxima l’11 de desembre de 2023.

Termini i forma de presentació:

Termini de presentació fins al dia 13/12/2023 a les 23.59 hores a través del formulari disponible al web de Barcelona Activa: preincubacio@barcelonactiva.cat

Status:
Altres
Termini de presentació:

Del 06 de novembre al 31 de desembre de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Ciutat
2023