Consell Municipal del Districte de Gràcia

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Llista de càrrecs i persones adherides a la dependència

Regidor President del Consell Municipal Dte. de Gràcia Im. Ferran Mascarell Canalda
Conseller/a Pendent de cobrir
Conseller/a Sra. Mercè Saltor Ginjoan
Conseller/a Pendent de cobrir
Conseller/a Sr. Arturo Carrasco García
Conseller/a Tècnic/a Sra. Judith Calabria Cortecans
Conseller/a Sr. Jordi Daura Molins
Conseller/a Sra. Berta Carnicer Martí
Conseller/a Sr. Alberto Lacasta Huelin
Conseller/a Sr. Guillem Roma Batlle
Conseller/a Sr. Jordi Folch Romaní
Conseller/a Sra. Núria Pi Martínez
Conseller/a Sr. Yusef Quadura Izquierdo
Conseller/a Sra. Olga Hiraldo Martí
Conseller/a Pendent de cobrir
Conseller/a Coordinador/a General Pendent de cobrir
Conseller/a Sra. Maria del Carmen Lleó Ribal
Conseller/a Sra. Cristina Carrera Viñoles
Conseller/a Assessor/a Presidencia Dte. Pendent de cobrir

Comparteix aquest contingut