Departament Jurídic i Secretaria Delegada

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. ENRIC BENITO PUIGDOMENECH

Cap de Departament Jurídic i Secretaria Delegada

Finalitat

Exercir les funcions pròpies de Secretaria Delegada i de suport tècnic- jurídic als òrgans de l'Institut.

Comparteix aquest contingut