Departament d'Explotació

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. CARMEN DUQUE HERNANDEZ

Cap del Departament d'Explotació

Finalitat

Atendre les peticions i les incidències dels usuaris de les TIC (Servei d'Atenció a Usuaris-SAU), assegurant la seva resolució en coordinació amb la resta de l'IMI i supervisar la continuïtat dels serveis.

Comparteix aquest contingut