Direcció Executiva de Comunicació

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. ANNA GIRALT BRUNET

Director/a executiu/iva de Comunicació

Finalitat

Suport i coordinació dels òrgans, els recursos i les actuacions de l'àmbit de comunicació.

Comparteix aquest contingut