Direcció Executiva del Projecte de Sistema d'Informació

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Pendent de cobrir

Director/a executiu/iva del Projecte de Sistema d'Informació

Finalitat

Direcció, impuls i control del disseny de la implantació del projecte d'unificació dels sistemes d'informació de recursos humans.

Comparteix aquest contingut