Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. JOAQUIM BORRAS GOMEZ

Director/a executiu/iva del Sistema Municipal d'Arxius

Finalitat


Direcció del Sistema Municipal d'Arxius, així com coordinació arxivística i desenvolupament de la gestió documental.

Comparteix aquest contingut