Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Xavier Rubert Català

Director/a operatiu/iva de Promoció de la Ciutat

Finalitat


Direcció i coordinació operativa de promoció de la ciutat per incrementar les relacions econòmiques de Barcelona amb l'exterior, impulsar la nostra economia i les seves empreses i incrementar i fidelitzar la comunitat econòmica estrangera establerta a la ciutat.

Comparteix aquest contingut