Direcció Tècnica de Premsa

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. FRANCESC SANTIAGO CAMPS

Director/a tècnic/a de Premsa

Finalitat

Gestionar la política informativa de l'Ajuntament en la relació amb els mitjans de comunicació.

Comparteix aquest contingut