Direcció d'Acció Social Territorial i Comunitària

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. ANNA MARIA PALAU DE ROVIRA

Director/a Acció Social Territorial i Comunitària

Finalitat

Desenvolupar els sistemes de planificació, gestió i avaluació dels serveis que porta a terme l'IMSSB pel que fa al desenvolupament territorial dels serveis d' atenció a les persones vulnerables, en el marc de les coordenades marcades per l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb la legislació vigent.

Comparteix aquest contingut