Direcció d'Empreses i Entitats Municipals

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Montserrat Escoda Mallorques

Director/a d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos

Finalitat

Direcció de la coordinació d'empreses i entitats municipals per garantir el desenvolupament de l'estratègia i les polítiques municipals.

Comparteix aquest contingut