Direcció d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. EVA SORIA PUIG

Director/a d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals

Finalitat

Disseny i desenvolupament d'estratègies d'innovació i creativitat amb els diferents agents culturals públics, privats i associatius de la ciutat. Impuls de noves polítiques de recerca, suport, foment i difusió de la creació artística.

Comparteix aquest contingut