Direcció d'Operacions i Sistemes

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Director/a d'Operacions i Sistemes

Finalitat

Seguiment i control dels serveis d'operació i atenció a l'usuari, les infraestructures i els sistemes TIC de l'Ajuntament gestionats per l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI). Això inclou responsabilitats en l'administració de tasques rutinàries i en accions evolutives sobre les diferents plataformes relacionades amb el funcionament de les infraestructures i aplicacions i serveis, utilitzant un model de gestió fortament basat en el marc ITIL.

Comparteix aquest contingut