Direcció d'Organització

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. NEUS CHAS GALLARDO

Director/a d'Organització

Finalitat

Disseny i proposició de l'estructura orgànica municipal i del seu dimensionament. Planificació de les necessitats organitzatives de recursos humans. Direcció dels processos de gestió administrativa de personal.

Comparteix aquest contingut