Direcció de Coordinació Econòmica

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. M CARMEN TORRES MORALES

Director/a de Coordinació Econòmica

Finalitat


Coordinació de les operacions econòmiques dels ens municipals que li siguin encomanades i suport a les necessitats d'interlocució de la Intervenció General.

Comparteix aquest contingut