Direcció de Finançament

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. PABLO BATALLA ROLDAN

Director/a de Finançament

Finalitat

Execució i coordinació de la gestió financera i control economicofinancer de l'Ajuntament de Barcelona i dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions amb personalitat jurídica en què participa l'Ajuntament.

Comparteix aquest contingut