Direcció de Planificació Estratègica i Innovació

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. MARTI NIUBO BAQUE

Director/a de Planificació Estratègia i Innovació

Finalitat

Impulsar els estudis i plans necessaris per l' actualització i innovació dels sistema esportiu. Desenvolupar l'observatori de l'esport , generant i explotant les dades i indicadors que donin suport a la planificació estratègica de les polítiques públiques i l'esport.

Comparteix aquest contingut