Direcció de Qualitat i Seguretat

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. ANA BASTIDA VILA

Director/a de Qualitat i Seguretat

Finalitat

Supervisió de la qualitat de la prestació dels serveis TIC a l'Ajuntament, vetllant per la qualitat i la seguretat dels serveis prestats i adequant la qualitat percebuda a la qualitat esperada.

Comparteix aquest contingut