Direcció de Recursos i Control de Gestió

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Lídia García Soler

Director/a de Recursos i Control de Gestió

Finalitat


Administració dels recursos posats a disposició de la Gerència per a l'assoliment dels objectius i direcció de les tasques transversals de seguiment i control.

Comparteix aquest contingut