Direcció de Serveis Econòmics i Financers, Serveis Generals

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. FRANCESC XAVIER GONZALEZ GARUZ

Director/a de Serveis Econòmics, Financers i Serveis Generals

Finalitat

Pendent d'una resolució de la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH) que en descrigui la missió i les funcions.

Comparteix aquest contingut